Za avtorje
Vabilo k oddaji prispevkov

Strast do informatike nas povezuje v Slovenskem društvu Informatika že 30 let. Vabimo vas, da se nam pridružite na jubilejni 30. konferenci Dnevi slovenske informatike, ki se bo osredotočila na ključne teme digitalizacije, trajnosti in napredka v Sloveniji in širše. Skupaj z vami želimo na jubilejni konferenci izmenjati ideje, razpravljati o novih tehnologijah, spoznavati najnovejše trende ter se povezovati z vodilnimi strokovnjaki s področja informatike zasebnega in javnega sektorja, doma in v tujini ter jih deliti s ključnimi odločevalci na tem področju. Dogodek letos prvič organiziramo v partnerskem sodelovanju z Ministrstvom za digitalno preobrazbo in tako v enem dogodku združujemo tudi vsebine konference Informatika v javni upravi. Priložnost sodelovati imate vsi, ki vas zanima odmev na vaše pristope, strategije, rešitve ter izkušnje, pridobljene pri zasnovi, razvoju in uvajanju na informacijskih tehnologijah temelječih storitev in sistemov.


Konferenca DSI 2023 bo potekala v luči poslanstva informatike Soustvarjamo digitrajno Slovenijo. V središču konference bo tako ideja, kako z digitalizacijo razvijati trajnostne in okoljsko učinkovite rešitve, ki prispevajo k napredku Slovenije. Zato vas vabimo, da z nami delite vaše poglede, dobre prakse in ideje, kako lahko skupaj razvijamo in oblikujemo digitalno prihodnost Slovenije.


Vaše razširjene povzetke ali prispevke pričakujemo do nedelje 19. marca 2023 v elektronski obliki. Oddajo, urejanje prispevka, predstavitve in podajanje izjave o avtorstvu lahko izvajate preko sistema EasyChair (navodila za uporabo sistema EasyChair) - povezava za oddajo.


Avtorji vsebinsko ustreznih prispevkov bodo povabljeni k razširitvi prispevka za objavo v reviji Uporabna informatika.


Pri odločanju o vsebini prispevkov naj vam bodo v pomoč spodnje usmeritve in tematike, seveda pa so dobrodošle tudi druge, za katere ocenjujete, da so pomembne:

 • Digitalne kompetence in vključenost
 • Kibernetska varnost
 • Etično programiranje in design
 • Umetna inteligenca
 • Digitalna in zelena odpornost
 • Digitalne javne storitve
 • Napredne digitalne tehnologije
 • Pametni vmesniki in asistenti
 • Inovacije v IKT
 • Podpora pri odločanju
 • Izobraževanje na področju IKT
 • FinTech in InsureTech
 • Podatkovna družba
 • Podatkovni prostori
 • Kadrovski izzivi na področju IKT
 • Upravljanje informatike
 • Dvig zaupanja v digitalne tehnologije
 • Pametna mesta in skupnosti
 • Digitalizacija izobraževanj in usposabljanj
  Izobraževanje in usposabljanje za digitalno družbo
 • Odprti in dostopni podatki
 • Tehnologije upravljanja znanja
 • IT v managementu


Pomembni datumi:

19. marec 2023
26. marec 2023
    Oddaja razširjenega povzetka ali prispevka

    Predloga prispevka
Predloga povzetka
6. april 2023     Povratna informacija avtorjem glede na recenzijo
17. april 2023     Oddaja končnega prispevka z upoštevanjem pripomb recenzentov

    Izjava o avtorstvu (za vse avtorje prispevkov)
5. maj 2023     Oddaja predstavitev

    Predloga predstavitve


Tipi prispevkov


Razširjen povzetek


Je običajno dolg eno stran. To je predstavitev že znanega, s poudarkom na uporabnosti rezultatov izvirnih raziskav in širjenju znanja, zahtevnost besedila pa prilagojena potrebam uporabnikov. Lahko je tudi namenjen popularizaciji znanstvenih ali strokovnih spoznanj in družbene vloge raziskovalne in razvojne dejavnosti. Kratki znanstveni prispevek je izvirni, pri katerem so nekateri elementi sheme IMRAD lahko izpuščeni. Na kratko povzema izsledke končanega izvirnega raziskovalnega dela ali dela, ki je še v teku.


Daljši prispevek


Ta mora imeti dolžino najmanj 4 (priporočeno do 10) strani in mora biti strukturiran v skladu s shemo IMRAD (Introduction, Methods, Results, Discussion). Torej mora vsebovati naslednje elemente: Uvod, Metode, Rezultati, Razprava oziroma zaključki.Vsak sprejet prispevek ali razširjen povzetek mora imeti eno plačano kotizacijo.


Generalni sponzor
NIL d.o.o.
Zlati partner
Telekom Slovenije
Sponzor študentske nagrade
RLS Merilna tehnika d. o. o.
Srebrni sponzorji
DELL Technologies Fakulteta za informacijske študije SOPHOS
Bronasti sponzorji
3gen
Medijski sponzor
razvoj rešitve bplanet d.o.o.