Razpis za priznanje eNagrada 2023

Na natečaju konference Dnevi slovenske informatike za priznanje eNagrada 2023 je komisija določila zmagovalca natečaja:


Nova elektronska osebna izkaznica eOI.


Iskreno čestitamo. 
Razpis za nagrado za najboljši projekt informatike leta 2023


Slovensko društva INFORMATIKA vas v skladu s pravilnikom za izbor najboljšega informacijskega projekta leta vabi, da prijavite svoj projekt na razpis za priznanje eNagrada – priznanje za najboljši projekt informatike leta 2023.


Priznanje podeljuje Slovensko društvo INFORMATIKA z namenom popularizacije uspešnih informacijsko-tehnoloških projektov, promocije strokovne odličnosti in pospeševanja aktivnosti za digitalizacijo izdelkov in storitev. Prijava vam daje priložnost, da predstavite svoj uspešen projekt slovenski strokovni in širši javnosti, poslovnim partnerjem in uporabnikom. Prijavitelj je lahko naročnik projekta samostojno ali skupaj z izvajalcem projekta.


Priznanje eNagrada bo predstavniku zmagovalnega projekta javno podeljena na slovesnem začetku konference Dnevi slovenske informatike 2023 (9. maja 2023).


Pogoji sodelovanja:

 1. Prijavitelj je lahko poslovni subjekt, ki je registriran po slovenskem pravu in je sodeloval pri projektu kot naročnik (lahko hkrati tudi kot izvajalec). Naročnik lahko projekt prijavi samostojno, ali skupaj z izvajalcem. eNagrada bo podeljena naročniku.
 2. Na natečaj se lahko prijavijo projekti informatizacije in digitalizacije, ki so bili zaključeni v letu 2022 ali najkasneje marca 2023, in so v produkcijski uporabi. Njihov namen naj bo učinkovitejše delovanje, boljše poslovanje ali izboljšava poslovnih ali tehnoloških procesov v naročnikovem ali širšem družbenem okolju.
 3. Vsak projekt se lahko na razpis za priznanje eNagrada prijavi samo enkrat.
 4. Prijave bo ocenila strokovna komisija, ki bo pri oceni upoštevala naslednje kriterije:
  • prispevek rezultatov projekta k izboljšanju delovanja/poslovanja naročnika oz. uporabnikov: do 40 točk;
  • prispevek projekta k razvoju informacijske stroke (tehnološka in metodološka ustreznost, ustrezna uporaba novih/inovativnih tehnologij, uporaba uveljavljenih praks): do 30 točk;
  • prispevek k uveljavljanju dobrih praks na področju upravljanja informacijsko-tehnoloških projektov (uporaba inovativnih in uveljavljenih praks s področja projektnega vodenja in organizacije): do 20 točk;
  • širše družbene koristi projekta: do 10 točk.
 5. Prijavljene projekte bo imel prijavitelj možnost predstaviti v zborniku konference Dnevi slovenske informatike 2023.
 6. Prispevek, vezan na projekt, ki bo prejel priznanje eNagrada 2023, bo imel prijavitelj možnost objaviti v obliki strokovnega ali znanstvenega prispevka v reviji Uporabna informatika.
 7. Morebitne nesporazume v zvezi s tem natečajem bo obravnaval in reševal izvršni odbor Slovenskega društva INFORMATIKA. Njegove odločitve so dokončne.

Prijavo na natečaj predložite na obrazcu Prijavni obrazec na natečaju za priznanje eNagrada 2023. Izpolnjen obrazec pošljite na elektronski naslov dsi@drustvo-informatika.si.Rok za oddajo prijave je 17. 04. 2023 24. 04. 2023.Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na naslov dsi@drustvo-informatika.si.Komisija za podelitev priznanja »eNagrada 2023« je:
 • Luka Pavlič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, predsednik komisije,
 • Nenad Šutanovac, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za informatiko in telekomunikacije,
 • Polonca Blaznik, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, 
 • Mirjana Kljajić Borštnar, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, 
 • Niko Schlamberger, Slovensko Društvo INFORMATIKA.
Razpis za priznanje eNagrada 2023
Generalni sponzor
NIL d.o.o.
Zlati partner
Telekom Slovenije
Sponzor študentske nagrade
RLS Merilna tehnika d. o. o.
Srebrni sponzorji
DELL Technologies Fakulteta za informacijske študije SOPHOS
Bronasti sponzorji
3gen
Medijski sponzor
razvoj rešitve bplanet d.o.o.