Juraj Lišiak
Višji arhitekt rešitev / Senior Solution Architect, Amazon Web Services (AWS)

Vabljeno predavanje / Invited talk:

Preobrazba trajnostnega razvoja / Sustainability Transformation


Amazon Web Services, Czech Republic and Slovakia

predavanje bo potekalo v angleškem jeziku
The presentation will focus on how AWS is helping customers transform and become more sustainable. We’ve always found that customers appreciate what we can share from an Amazon perspective and the efforts we are undertaking to meet our sustainability goals. In this section, we’ll share our commitment to sustainability and how we’re approaching and creating initiatives to become more sustainable.Predstavitev se bo osredotočila na to, kako AWS pomaga strankam pri preoblikovanju in trajnostnem razvoju. Ugotavljajo, da stranke cenijo to, kar lahko delijo z vidika družbe Amazon, in prizadevanja, ki jih izvajajo za doseganje trajnostnih ciljev. V predavanju bo Juraj Lišiak predstavil njihovo zavezanost k trajnosti in kako pristopajo k pobudam za večjo trajnost in kako jih oblikujejo.

Generalni sponzor
NIL d.o.o.
Zlati partner
Telekom Slovenije
Sponzor študentske nagrade
RLS Merilna tehnika d. o. o.
Srebrni sponzorji
DELL Technologies Fakulteta za informacijske študije SOPHOS
Bronasti sponzorji
3gen
Medijski sponzor
razvoj rešitve bplanet d.o.o.