Jack Hamande
Generalni direktor za poenostavitev in digitalizacijo / Director General Simplification and Digitalization, Federal Public Service Policy and Support, Belgium

Vabljeno predavanje / Invited talk:

Enostavne javne storitve kot gonilo gospodarskega razvoja in pospeševalnik trajnostnih inovacij za prožen, vključujoč in varen digitalni svet za vse / The day after tomorrow, digital simplified public services as a driver of economic development and accelerator of sustainable innovation for an agile, inclusive and secure digital world for all


predavanje bo potekalo v angleškem jeziku


Public services are facing many challenges. We need to unleash the digital potential and simplify public services processes to accelerate economic development and academic research to meet the expectations of citizens and businesses. Governments are on the road to adapt their culture and think natively digital inclusive.


Javne storitve se soočajo s številnimi izzivi. Izkoristiti moramo digitalni potencial in poenostaviti postopke javnih storitev, da se pospeši gospodarski razvoj in akademske raziskave ter izpolni pričakovanja državljanov in podjetij. Vlade so na poti, da prilagodijo svojo kulturo in razmišljajo nativno digitalno vključujoče.

Generalni sponzor
NIL d.o.o.
Zlati partner
Telekom Slovenije
Sponzor študentske nagrade
RLS Merilna tehnika d. o. o.
Srebrni sponzorji
DELL Technologies Fakulteta za informacijske študije SOPHOS
Bronasti sponzorji
3gen
Medijski sponzor
razvoj rešitve bplanet d.o.o.