Aida Kamišalić Latifić
državna sekretarka na Ministrstvu za digitalno preobrazbo

Plenarno predavanje: Izzivi in perspektiva strategije Digitalna Slovenija 2030


Po večletnem čakanju na krovno strategijo digitalne preobrazbe ob izteku Digitalne Slovenije 2020, je Vlada Republike Slovenije marca 2023 sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2030 (DSI2030). DSI2030 je namenjena strateškemu načrtovanju spodbujanja digitalne preobrazbe Slovenije v razvojnem obdobju do leta 2030. Upošteva ambicije in načela Evropske unije, obenem pa je plod usklajevanja med vladnimi predstavniki, institucijami, akademskimi predstavniki, predstavniki civilne družbe in zainteresirano javnostjo. Naslavlja ključna področja digitalne preobrazbe Slovenije in se pri tem opira na evropske strateške dokumente ter usmerja v bistvene izzive digitalne preobrazbe v Sloveniji.  

Po določenih prednostnih področjih digitalne preobrazbe (gigabitna infrastruktura, digitalne kompetence in vključenost, digitalna preobrazba gospodarstva, pot v pametno družbo 5.0, digitalne javne storitve in kibernetska varnost) določa DSI2030 konkretne cilje z določenimi kazalniki za leto 2025 in 2030.

Prispevek bo predstavil smer in ključne kazalnike, določene v DSI2030, hkrati pa izpostavil izzive: oblikovanje učinkovitega akcijskega načrta strategije ter vključevanje deležnikov v dobro upravljanje DSI2030.   

Generalni sponzor
NIL d.o.o.
Zlati partner
Telekom Slovenije
Sponzor študentske nagrade
RLS Merilna tehnika d. o. o.
Srebrni sponzorji
DELL Technologies Fakulteta za informacijske študije SOPHOS
Bronasti sponzorji
3gen
Medijski sponzor
razvoj rešitve bplanet d.o.o.